فهرست منابع کنکور کارشناسی ارشد

فني و مهندسي

منابع كنكور كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك
منابع كنكور كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري
منابع كنكور كارشناسي ارشد طراحي شهري
منابع كارشناسي ارشد مهندس مكانيك
منابع كارشناسي ارشد مهندسي صنايع سيستم و بهره وري
منابع كنكور کارشناسی ارشد مهندسی برق
منابع كنكورکارشناسی ارشد مهندسی عمران
منابع كنكور كارشناسي ارشد مهندسی شیمی
منابع كنكور كارشناسي ارشد مهندسی صنایع
منابع کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
منابع پیشنهادی كارشناسي ارشد رشته علوم کامپیوتر
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی IT (مهندسی فناوری اطلاعات)
پزشكي

منابع کارشناسی ارشد میکروب شناسی
منابع كنكور کارشناسی ارشد رشته پرستاری
منابع كنكور كارشناسي ارشد آموزش بهداشت
دامپزشكي

كشاورزي

منابع كنكور کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد زراعت
منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد حشره شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشـد رشته شیلات
منابع كنكور كارشناسي ارشد رشته اصلاح و نباتات و زراعت
منابع كنكور كارشناسي ارشد رشته علوم و صنايع غذايي
منابع كنكور كارشناسي ارشد رشته بيوتكنولوژي
علوم انساني

منابع مورد نياز كنكورکارشناسی ارشد مديريت دولتی
منابع مورد نياز كنكورکارشناسی ارشد مديريت بازرگانی
منابع مورد نياز كنكورکارشناسی ارشد مديريت صنعتی
منابع مورد نياز كنكورکارشناسی ارشد- دروس عمومی کلیه گرایشهای مدیریت
علوم پايه

منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی
منابع كنكور كارشناسي ارشد رشته رياضي
منابع كنكور كارشناسي ارشد رشته آمار
منابع كنكور كارشناسي ارشد رشته شيمي
منابع كنكور كارشناسي ارشد رشته ژئو فيزيك
منابع كنكور كارشناسي ارشد فتونيك
منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه شیمی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ریاضی
منابع کنکور کارشناسی ارشدرشته فیزیک

 

 

منابع كنكور كارشناسي ارشد مهندسی شیمی
اولین بخش مهندسی شیمی در سال 1323 در دانشكده فنی دانشگاه تهران دایر شد. مهندسی شیمی شاخه‌ای از مهندسی است كه با ایجاد و كاربرد فرآیندهایی رابطه دارد كه در آنها تغییرات شیمیایی یا فیزیكی صورت می‌گیرد. وظیفه اصلی مهندسی شیمی این است كه كشفیات شیمیدانان پژوهشگر را در اختیار گیرد و به آن در صنعت شیمی، جامه عمل بپوشاند. محصولات شیمیایی امروزه در همه زمینه‌های زندگی انسان به چشم می‌آیند. فعالیت‌های كشاورزی- صنعت نفت- صنعت پتروشیمی- علوم ارتباطات- بهداشت و غیره گوشه‌ای از محصولات شیمیایی است كه برای فن‌آوری آنها نیاز به دانش مهندسی شیمی است و یك مهندس شیمی با اطلاع از شرایط و نحوه ساخت آنها اقدام به طراحی و محاسبه تجهیزات و امكانات جهت ساخت آن محصول مبادرت به ساخت آن صنعت می‌كند.
مهندسی شیمی را می‌توان به گروه‎های زیر تقسیم كرد: صنایع پالایش- صنایع پتروشیمی- صنایع شیمیایی معدنی- صنایع غذایی- صنایع گاز- طراحی فرایندهای صنایع نفت- بهره‌برداری از منابع نفت و صنایع پلیمر.
این رشته در مقطع كارشناسی ارشد 32 واحد دارد كه 24 واحد آن تئوری و 8 واحد مخصوص پایان‌نامه و سمینار می‌باشد و مدت تحصیل این دوره 5 ترم می‌باشد.
رشته مهندسی شیمی در مقطع كارشناسی ارشد به چهار گرایش كلی

1- مخازن هیدروكربوری
2- بیوتكنولوژی
3- مهندسی شیمی
4- فراوری گاز


تقسیم می‌شود كه در ذیل هر یك بطور مفصل توضیح داده شده‌اند.

1- مهندسی شیمی- مخازن هیدروكربوری
رشته‌های مورد قبول شامل مهندسی شیمی كلیه گرایش‎ها- مهندسی مكانیك- مهندسی نفت- مهندسی معدن و كارشناسی طراحی مهندسی پتروشیمی می‎باشد.

در هر سال حدود 51 نفر از طریق آزمون مخصوص این رشته جذب و در دانشگاه صنعت نفت- دانشگاه تهران- دانشگاه صنعتی امیركبیر- دانشگاه صنعتی شریف به تحصیل مشغول می‌شوند.

2- مهندسی- بیوتكنولوژی
رشته‌های مورد قبول شامل مهندسی شیمی كلیه گرایش‎ها- شیمی كاربردی- مهندسی مكانیك با گرایش حرارت و سیالات- مهندسی پلیمر و كارشناسی طراحی مهندسی پتروشیمی.

در هر سال حدود 26 نفر از طریق آزمون مخصوص این رشته كد (1285) جذب و در دانشگاههای صنعتی شریف- صنعتی امیركبیر- تربیت مدرس- صنعتی اصفهان مشغول به تحصیل می‌شوند. دانشگاه آزاد اسلامی نیز در واحد علوم و تحقیقات تعدادی از داوطلبان را پذیرش می‌كند.

3- مهندسی شیمی- مهندسی شیمی
رشته‌های مورد قبول شامل مهندسی شیمی با كلیه گرایش‎ها- مهندسی پلیمر- مهندسی مكانیك با گرایش حرارت و سیالات- تكنولوژی و علوم رنگ- كارشناسی طراحی مهندسی پتروشیمی می‎باشد.

در هر سال حدود 315 نفر در دو نوبت روزانه و شبانه از طریق آزمون مهندسی شیمی جذب و در دانشگاه‎های: تربیت مدرس تهران، سمنان، رازی كرمانشاه، سیستان و بلوچستان، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیركبیر، صنعتی مالك اشتر، صنعتی سهند تبریز، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، مازندران و دانشگاه علوم و فنون مازندران (غیر انتفاعی) مشغول به تحصیل می‌شوند. دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تهران 30 نفر و در واحد ماهشهر 12 نفر و در واحد تهران شمال 30 نفر دانشجو جذب می‌كند.
این رشته خود به گرایش‎های زیر تقسیم می‌شود:
ترموسنتیك- فرایندهای جداسازی- طراحی فرایندها- پدیده‌های انتقال- صنایع غذایی- مهندسی پزشكی- مهندسی سیستم‌های انرژی- صنایع شیمیایی معدنی.
در جداول صفحه بعد برنامه مطالعاتی تنظیم گردیده كه شامل 7 آزمون ‌طبقه‎بندی شده است و طبق این جدول سوال طرح می‌شود. منابع مطالعاتی در جدول قید شده است. اولویت با منابع مطالعاتی اصلی است كه در دانشگاه‎ها تدریس می‌شود. تعدادی منابع جدید نیز كه خلاصه شده همان مطالب اصلی است به شما معرفی شده است.

جمع پذیرش: مهندسی شیمی 434
مخازن هیدروكربوری 79 نفر
بیوتكنولوژی 45 نفر

منابع مطالعاتی

انتقال حرارت: انتقال حرارت هولمن، اینكروپرا، (انتقال حرارت، مهندس خداكرمی)، چالكش

ترمودینامیك: ترمودینامیك مهندسی شیمی ون‌نس، ترجمه دكتر محمد سلطانیه، (ترمودینامیك، مهندسی شیمی، مهندس طاهری، انتشارات هرمزگان)ترمودینامیك، انتشارات سنجش

مكانیك سیالات: MCCabe - وایت – استریتر، (مكانیك سیالات، سمیع‌پور، انتشارات پوران پژوهش)، مكانیك سیالات، انتشارات راهیان ارشد

كنترل فرایندها: كتاب كنترل فرایند در مهندسی شیمی دكتر نیك‌آذر- كتاب كنترل فرایند Coughnowr، (كنترل فرآیندها، انتشارات سنجش)

انتقال جرم و عملیات واحد: كتاب رابرت تریبال ترجمه دكتر كاغذچی و دكتر سهرابی- كتاب انتقال جرم و عملیات واحد دكتر محمود میرزازاده انتشارات دانشگاه صنعتی امیركبیر و دانشگاه هرمزگان - كتاب MCCabe، انتقال جرم و عملیات واحد دكتر سمیع‌پور، انتقال جرم و عملیات واحد دكتر بهمن‌یار

سینتیك و طراحی راكتورهای شیمیایی: طراحی راكتورهای شیمیایی ترجمه دكتر مرتضی سهرابی، (سینتیك و طراحی راكتور، انتشارات سنجش)

ریاضیات: كتاب كاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دكتر نیك‌آذر و دكتر خراط (ریاضیات عددی، مهندسی خداكرمی) كاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی انتشارات دانشگاه تهران تألیف دكتر شهره فاطمی – كاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی انتشارات راهیان ارشد

زبان عمومی: 1- گرامر زبان عمومی كلیه رشته‌های كارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: كانون فرهنگی آموزش. 2- لغت: 504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درك مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی 2(درك مطلب)، انتشارات كانون فرهنگی آموزش

زبان اختصاصی: انگلیسی برای دانشجویان مهندسی شیمی انتشارات سمت

بیوشیمی و میكروبیولوژی عمومی: میكروبیولوژی عمومی دكتر فریدون ملك‌زاده- میكروبیولوژی صنعتی دكتر كاظمی ویسری انتشارات دانشگاه شریف-
بیوشیمی عمومی گروه پزشكی انتشارات دانشگاه تهران- خلاصه مباحث مهندسی شیمی انتشارات اركان

«منابع مطالعاتی دیگری كه داوطلبان می‌توانند از آنها استفاده كنند: كتاب خلاصه مباحث مهندسی شیمی انتشارات پردازش- مجموعه تستهای كارشناسی ارشد مهندسی شیمی انتشارات دانشگاه تهران- مجموعه تست‌های كارشناسی ارشد مهندسی شیمی انتشارات كانون فرهنگی آموزش - كتاب مهندسی شیمی، انتشارات اركان

مهندسی مخازن: 1- Applied petroleum reservior engineering by : Craft 2 ـ جزوه در مورد : اطلاعات كلی در مورد مهندسی مخازن ، نفت و رفتار P.V.T هیدروكربنها

سیالت دو فازی: 1- Two Phase flow in pipes by:Beggs and Brill 2 ـ جریان‌های دو فازی تالیف : دكتر مشفقیان و دكتر شریعغتی 3 ـ خواص سیالات نفتی
تالیف : دكتر مشفقیان و دكترنصری‌فر4- اصول طراحی هیدرولیكی خطوط لوله انتقال جریان‌های دوفازی، تألیف: دكتر علی وطنی، چاپ جهاد دانشگاهی- دانشگاه تهران

مهندسی نفت : 1- Drilling Engineering by : Adams 2- Dirlling and casing opration by : J.A.Short 3 ـ روشهای حفاری تالیف : دكتر مرتضی اصانلو

 

 

 


توجه مهم : منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی درآزمون ارشد نمی باشد.

سامانه ملي مقالات و تحقيقات دانشگاهي
www.parsidoc.com

 

دسترسی سریع

ورود به انجمنهای پارسی گلد

معرفی سایت به دوستان

با این فرم شما قادر به معرفی این وبگاه، به دوستانتان خواهید بود.

نام شما

ایمیل شما

ایمیل دوستتان  [-] [+]

پیغام [+]

لینک به ما

. و یا بصورت متن